آموزش معماری و نقشه کشی در پردیس:

دوره های تخصصی نقشه کشی عمومی ساختمان ، طراحی مسکن (ویلایی و آپارتمانی) و ...
عناوین دوره هاي آموزشي
شماره استاندارد دوره اموزشی
خواهران
برادران
دوره تخصصی معماری
54112047002001
دوره های تخصصی نقشه کشی عمومی ساختمان
32573047770021
دوره تخصصی طراحی مسکن (ویلایی و آپارتمانی)
235557407717771
دوره های مقدماتی و پیشرفته معماری با نرم افزار اتوکد
532920470010001
دوره های تخصصی معماری داخلی
334430470020002
دوره تخصصی 3D max
343230300080002